2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 301 sayılı ruhsatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki faaliyetlerine Dr. Beylem TUNA yönetiminde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak başlayan Tuna OSGB bugüne kadar birçok firmaya hizmet vermiş ve hizmet alanlarını genişleterek faaliyetlerine devam etmektedir.

Bir işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, iş ve çalışan sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek koşulların tespiti ve bu koşulların istenmeyen olası sonuçları karşısında önlem almak sureti ile korunmayı hedefleyen sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilecek iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında öncelikli hedefimiz, iş kazalarına ve mesleki hastalıklara sebep olabilecek unsurları saptamak ve bu unsurlara karşı gerekli önlem ve tedbirleri almaktır. Unutulmamalıdır ki iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli önlemlerin alınmamasından ötürü ortaya çıkacak istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmamın yolu anılan sonuçları önleyici tedbirler almaktan geçmektedir.

Resmi verilere bakıldığında ülkemiz iş kazaları açısından Dünya’da ikinci ve Avrupa’da ise, ilk sıradadır. Son 20 yılda ülkemizde iş kazaları ya da meslek hastalıkları sebebi ile hayatını hakkimizdakaybeden çalışan sayısı 24.607 kişidir. Tuna OSGB’nin başlıca hedefi ülkemiz açısından kabul edilemez olan bu durumu, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışan ve işverenlerle işbirliği içerisinde, oluşabilecek her türlü tehlike ve kazaları teorik ve pratik eğitimlerle, en aza indirgemek ve önlemektir.

Tuna OSGB olarak her geçen gün daha da büyüyen bir çalışan grubuna hizmet vermemizdeki en büyük destekçilerimiz, daha yolun başındayken bile bize güvenerek binlerce çalışanıyla işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği alanında bizlere emanet eden hizmet verdiğimiz firmalarımız ve hedef ortaklarımızdır.

Hizmet sunmuş olduğumuz firma yetkililerinin de vermiş olduğumuz hizmetlerden memnun kalarak bizi farklı firmalara önermeleri Tuna OSGB ailesi için bir sevinç kaynağı olmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği siz ona gülümsedikçe onunda size gülümseyeceği bir aynadır….