TUNA OSGB olarak İş Güvenliği konusunda şu temel hizmetleri vermekteyiz:

1. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

– İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım,
– Sağlık ve güvenlik planının hazırlanması,
– Periyodik test ve kontrol hakkında bilgilendirme,
– Acil durum planının hazırlanması,
– Büyük kazaları önleme politikası ve güvenlik raporunun hazırlanması.

2. Risk Değerlendirme Hizmeti

– Risk değerlendirmesi ve raporunun hazırlanması,
– Alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.

3. Çalışma Ortamı Gözetimi Hizmeti

– Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak,
– Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları gerçekleştirmek,
– Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlamak.

4. Eğitim ve Bİlgilendirme Hizmeti

– İş güvenliği eğitimi vermek,
– Tüm risk grupları ile ilgili eğitimleri vermek,
-İş sağlığı ve güvenliği kurulları eğitimlerini vermek,
– Risk değerlendirme eğitimi vermek.

Kanunen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı aşağıdakileri yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır:

– İş sağılığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
– Kurulun eğitilmesi,
– Acil durum planı ve Acil eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
– Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
– Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlamak,
– Acil durum ekiplerinin kurulması ve görevlerinin belirlenmesi,
– Yıllık eğitim planlarını hazırlayarak eğitimleri verilmesi ve /veya verdirilmesi,
– Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
– İç denetimlerin yapılması, raporlanması,
– İç yönetmeliğin oluşturulması,
– Tatbikatların yaptırılması.
Tüm bu görevler Tuna Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak sorumluluğumuz altında mevzuata uygun, yüksek kalitede yerine getirilmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ FAYDALARI

– Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
– Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
– Acil ve beklenmedik durumlar için her an hazırlıklı olma,
– İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
– Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
– Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini olarak özetleyebiliriz.