Tuna OSGB bünyesindeki uzman sağlık personelimizle iş yerinizin tüm iş sağlığı ihtiyaçlarını karşılalayacak hizmetleri verimli, hızlı ve güvenilir biçimde sunuyoruz.

İşyeri Hekiminin Görevleri:

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
– Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
– Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
– İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
– İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
– İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
– Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
– İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
– İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
– Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, – İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
– Tuna OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri Hekim’inin yıllık çalışma planı hazırlanması.

Yardımcı Sağlık Personeli

– İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
– İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
-İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
– İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.