MEVZUAT
6331 Sayılı Kanuna Yönelik Para Cezaları mevzuatını pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

 

KANUNLAR

4857 İs Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Kabahatler Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlik Sigortası Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Umumi Hifzissihha Kanunu pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GENELGELER

Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sorusturulması Genelgesi pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

TEBLİGLER

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİ DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ pdf formatından görüntülemek ve indirmek içinTıklayınız…

TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

YÖNETMELİKLER

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK1 pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek içinTıklayınız…

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek içinTıklayınız…

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek içinTıklayınız…

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GEMİ ADAMLARININ İKAMET YERLERİ, SAĞLIK VE İAŞELERİNE DAİR YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VEEĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek içinTıklayınız…

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek içinTıklayınız…

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK pdf formatından görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız…