Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları Kontrolü:

Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (standartlarda süre belirtilmemişse) yılda bir yapılmalıdır.
• Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
• Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
• Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,
• Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
• Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
• Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
• Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
• Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
• Caraskal Periyodik Kontrolü,
• Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
• Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
• Forklift Periyodik kontrolü,
• Lift Periyodik Kontrolü,
• Transpalet Periyodik kontrolü,
• Halat & Sapan Kontrolleri,
• Platform Periyodik Kontrolü,
• Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,
• Tezgâhların Periyodik Kontrolü.

Kazanlar ve Basınçlı Kapların Kontrolü:

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılmalıdır.
• Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
• Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
• Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
• Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
• Boyler Periyodik Kontrolü,
• Kompresör Periyodik Kontrolü,
• Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
• Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
• Hidrofor Periyodik Kontrolü,
• Otoklav Periyodik Kontrolü,
• Emniyet Valfi Kontrolü,
• Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri (Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı),

Elektrik Kontrolleri
Kontrol Periyodu:

1. Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için 2 yıl,
2. Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,
3. Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için;
a. Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
b. Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4. Sabit olmayan tesisler için:
a. Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
b. Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5. Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
• Elektrik Tesisatı Topraklama Kontrolü,
• Kuvvetli Akım ve Gövde Topraklama Kontrolü,
• Paratoner Tesisatı Kontrolü,
• Aydınlatma Tesisatı Kontrolü,
• Elektrik İç Tesisatının Fenni Şartnameye Uygunluk Kontrolü,
• Trafo, Pano ve Tevzi Tabloların Uygunluk Kontrolü,
• Etanj ve Ex-Proof Lambaların Kontrolleri,
• Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatının Kontrolü,
• Statik Elektrik Yük Gidericilerin Kontrolü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda;
• Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,
• Dozimetrik Gürültü Maruziyet Ölçümü,
• Gürültü Haritası Çıkartılması.
b) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda;
• Aydınlatma Ölçümü – Gündüz,
• Aydınlatma Ölçümü – Gece,
• Termal Konfor Ölçümü (sıcaklık, nem, hava akım hızı),
• El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü,
• Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü