İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi Tuna OSGB İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanır. Her firmanın risklerine özel raporlamalar yapılır. İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur.

Risk değerlendirmesi özetle aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

• Risk ve tehlikelerin tanımı,
• Risk ve tehlike yönetimi,
• İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi,
• Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması,
• Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri,
• İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması,
• Risk analiz ekiplerinin kurulması,
• Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması,
• Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması.

Risk Değerlendirmesi sadece bir gereklilik gibi görülmemeli, raporlamalar sonucunda önlenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hem ülkenin hem de işletmelerin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiştir. 1.454 çalışan iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, yine her gün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş görmez hale gelmektedir. Risk değerlendirilmesinin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır.